PEN-I Hóa học - Thầy Nguyễn Ngọc Anh

  Mục lục bài giảng
  • Câu 9
  • Câu 11
  • Câu 12
  • Câu 13
  • Câu 16
  • Câu 20
  • Câu 22
  • Câu 24
  • Câu 25
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỀ SỐ 05 (ĐỀ TIÊU CHUẨN)

Đề số 05. Bài giảng chữa nhóm câu hỏi Vận dụng (Phần 1)

Độ dài: 57 phút - Số lượt học 93

Chưa có thông báo nào