PEN-I Hóa học - Thầy Nguyễn Ngọc Anh

  Mục lục bài giảng
  • Câu 36
  • Câu 37
  • Câu 39
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỀ SỐ 07 (ĐỀ TIÊU CHUẨN)

Đề số 07. Bài giảng chữa nhóm câu hỏi Vận dụng cao

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 62

Chưa có thông báo nào