PEN-I Hóa học - Thầy Nguyễn Ngọc Anh

  Mục lục bài giảng
  • Câu 29
  • Câu 30
  • Câu 31
Đề số 13. Bài giảng chữa nhóm câu hỏi Vận dụng (Phần 2) sẽ được mở vào ngày 06/12/2023 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỀ SỐ 13 (ĐỀ NÂNG CAO)

Đề số 13. Bài giảng chữa nhóm câu hỏi Vận dụng (Phần 2)

Độ dài: 46 phút - Số lượt học 23

Chưa có thông báo nào