PEN-I Hóa học - Thầy Nguyễn Ngọc Anh

  Mục lục bài giảng
  • Câu 37
  • Câu 35
  • Câu 36
  • Câu 38
  • Câu 39
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỀ SỐ 02 (ĐỀ TIÊU CHUẨN)

Đề số 02. Bài giảng chữa nhóm câu hỏi Vận dụng cao (Phần 1)

Độ dài: 17 phút - Số lượt học 220

Chưa có thông báo nào