PEN-I Hóa học - Thầy Nguyễn Ngọc Anh

  Mục lục bài giảng
  • Câu 38
  • Câu 39
  • Câu 40
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỀ SỐ 03 (ĐỀ TIÊU CHUẨN)

Đề số 03. Bài giảng chữa nhóm câu hỏi Vận dụng cao

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 87

Chữa chi tiết các câu thuộc cấp độ Vận dụng cao của đề số 03.

Chưa có thông báo nào