PEN-I Hóa học - Thầy Nguyễn Ngọc Anh

  Mục lục bài giảng
 • Câu 6
 • Câu 5
 • Câu 7, câu 8
 • Câu 10
 • Câu 11
 • Câu 13
 • Câu 15
 • Câu 16
 • Câu 17
 • Câu 21
 • Câu 22
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỀ SỐ 04 (ĐỀ TIÊU CHUẨN)

Đề số 04. Bài giảng chữa nhóm câu hỏi Nhận biết/Thông hiểu

Độ dài: 79 phút - Số lượt học 286

Trong bài giảng, thi thoảng thầy nói nhầm là đề số 01, thực chất đây là đề số 04.

Chưa có thông báo nào