PEN-I Hóa học - Thầy Nguyễn Ngọc Anh

  Mục lục bài giảng
  • Câu 22
  • Câu 23
  • Câu 24
  • Câu 25
  • Câu 26
  • Câu 27
  • Câu 28
  • Câu 29
  • Câu 30
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỀ SỐ 03 (ĐỀ TIÊU CHUẨN)

Đề số 03. Bài giảng chữa nhóm câu hỏi Vận dụng (Phần 1)

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 195

Giáo viên chữa chi tiết các câu hỏi thuộc cấp độ Vận dụng của đề 03.

Chưa có thông báo nào