PEN-I Hóa học - Thầy Nguyễn Ngọc Anh

  Mục lục bài giảng
 • Câu 41
 • Câu 42
 • Câu 43
 • Câu 44
 • Câu 45
 • Câu 46
 • Câu 47
 • Câu 48
 • Câu 49
 • Câu 50
 • Câu 51
 • Câu 52
 • Câu 53
 • Câu 54
 • Câu 55
 • Câu 56
 • Câu 57
 • Câu 58
 • Câu 59
 • Câu 60
 • Câu 61
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

BÀI GIẢNG MIỄN PHÍ

Đề số 01. Bài giảng chữa nhóm câu hỏi Nhận biết/Thông hiểu

Độ dài: 17 phút - Số lượt học 579

Chữa chi tiết các câu Nhận biết/thông hiểu, Vận dụng và Vận dụng cao trong đề 01

Chưa có thông báo nào