PEN-I Hóa học - Thầy Nguyễn Ngọc Anh

Đề số 12. Bài giảng chữa nhóm câu hỏi Vận dụng cao (Phần 2) sẽ được mở vào ngày 06/12/2023 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỀ SỐ 12 (ĐỀ NÂNG CAO)

Đề số 12. Bài giảng chữa nhóm câu hỏi Vận dụng cao (Phần 2)

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 24

Chưa có thông báo nào