PEN-I Hóa học - Thầy Nguyễn Ngọc Anh

  Mục lục bài giảng
  • Câu 1 - Câu 7
  • Câu 8 - Câu 12
  • Câu 13
  • Câu 14
  • Câu 15
  • Câu 16
  • Câu 17
Đề số 07. Bài giảng chữa nhóm câu hỏi Nhận biết/Thông hiểu sẽ được mở vào ngày 06/12/2023 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỀ SỐ 07 (ĐỀ TIÊU CHUẨN)

Đề số 07. Bài giảng chữa nhóm câu hỏi Nhận biết/Thông hiểu

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 133

Chưa có thông báo nào