PEN-I Hóa học - Thầy Nguyễn Ngọc Anh

  Mục lục bài giảng
  • 1) Nhóm câu hỏi nhận biết - Thông hiểu
    • Câu 41 đến câu 62
Đề số 14. Bài giảng chữa nhóm câu hỏi Nhận biết/Thông hiểu sẽ được mở vào ngày 06/12/2023 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỀ SỐ 14 (ĐỀ NÂNG CAO)

Đề số 14. Bài giảng chữa nhóm câu hỏi Nhận biết/Thông hiểu

Độ dài: 14 phút - Số lượt học 80

Chưa có thông báo nào