PEN-I Hóa học - Thầy Nguyễn Ngọc Anh

  Mục lục bài giảng
  • Câu 24
  • Câu 26
  • Câu 27
  • Câu 28
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỀ SỐ 04 (ĐỀ TIÊU CHUẨN)

Đề số 04. Bài giảng chữa nhóm câu hỏi Vận dụng (Phần 1)

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 99

Chữa chi tiết các câu thuộc cấp độ Vận dụng của đề số 04.

Chưa có thông báo nào