PEN-I Hóa học - Thầy Nguyễn Ngọc Anh

  Mục lục bài giảng
 • Câu 1
 • Câu 2
 • Câu 3
 • Câu 4 -Câu 5
 • Câu 6 - Câu 7 - Câu 8
 • Câu 9 - Câu 10 - Câu 11
 • Câu 12- Câu 13 - Câu 14 - Câu 15
 • Câu 16 -Câu 17 - Câu 17 - Câu 18 - Câu 19
 • Câu 20 - Câu 21
 • Câu 23 - Câu 24
 • Câu 25
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỀ SỐ 10 (ĐỀ TIÊU CHUẨN)

Đề số 10. Bài giảng chữa nhóm câu hỏi Nhận biết/Thông hiểu

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 123

Chưa có thông báo nào