Sinh học 11 - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Quang hợp ở thực vật c3 (clip 1)
  • Quang hợp ở thực vật c4 (clip 2)
  • Quang hợp ở thực vật CAM (clip 3)
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 1: Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật

Bài 7: Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4, CAM

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 2.352


Nội dung bài giảng:

+ Quang hợp ở thực vật c3

+ Quang hợp ở thực vật c4

+ Quang hợp ở thực vật CAM

Chưa có thông báo nào