Sinh học 11 - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát về phát triển ở thực vật (clip 1)
  • Những nhân tố chi phối ra hoa thực vật (clip 2)
  • Ứng dụng kiến thức sinh trưởng và phát triển (clip 3)
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 4: Sinh trưởng và phát triển

Bài 3: Phát triển ở thực vật có hoa

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 690

Nội dung bài giảng:

+ Khái quát về phát triển ở thực vật
+ Những nhân tố chi phối ra hoa thực vật
+ Ứng dụng kiến thức sinh trưởng và phát triển

Chưa có thông báo nào