Sinh học 11 - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Sự hấp thu nước và muối khoáng ở rễ
  • Sự hấp thu nước và muối khoáng ở rễ (tiếp)
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 1: Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật

Bài 1: Sự hấp thu nước và muối khoáng ở rễ

Độ dài: 14 phút - Số lượt học 5.416

Nội dung bài giảng:

+ Cấu tạo của rễ
+ Cơ chế hấp thu nước và muối khoáng ở rễ

Chưa có thông báo nào