Sinh học 11 - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát hướng động (clip 1)
  • Các kiểu hướng động (clip 2)
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 3: Cảm ứng

Bài 1: Hướng động

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 1.296

Chưa có thông báo nào