Sinh học 11 - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát về sinh trưởng (clip 1)
  • Các hình thức sinh trưởng ở TV (clip 2)
  • Những nhân tố ảnh hưởng tới STTV (clip 3)
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 4: Sinh trưởng và phát triển

Bài 1: Sinh trưởng ở thực vật

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 989

Nội dung bài giảng:

+ Khái quát về sinh trưởng
+ Các hình thức sinh trưởng ở TV
+ Những nhân tố ảnh hưởng tới sinh trưởng TV

Chưa có thông báo nào