Sinh học 11 - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Định nghĩa sinh sản hữu tính ở thực vật (clip 1)
  • Sinh sản hữu tính ở thực vật có hoa (clip 2)
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 5: Sinh sản

Bài 2: Sinh sản hữu tính ở thực vật

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 611

Nội dung bài giảng:

+ Định nghĩa sinh sản hữu tính ở thực vật
+ Sinh sản hữu tính ở thực vật có hoa

Chưa có thông báo nào