Sinh học 11 - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát chung về quang hợp (Clip có chứa nội dung tham khảo)
  • Hình thái sắp xếp giải phẫu lá (clip 2)
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 1: Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật

Bài 6: Quang hợp ở thực vật

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 2.185

Nội dung bài giảng:

+ Khái quát chung về quang hợp
+ Hình thái sắp xếp giải phẫu lá

Chưa có thông báo nào