Sinh học 11 - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát về điện thế nghỉ (clip 1)
  • Cơ chế hình thành điện thế nghỉ (clip 2)
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 3: Cảm ứng

Bài 5: Điện thế nghỉ

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 642

Nội dung bài giảng

+ Khái quát về điện thế nghỉ
+ Cơ chế hình thành điện thế nghỉ

Chưa có thông báo nào