Sinh học 11 - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Định nghĩa tiêu hoá (clip 1)
  • Tiêu hoá ở các nhóm động vật khác nhau (clip 2)
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 2: Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật

Bài 1: Tiêu hóa ở động vật (Phần 1)

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 1.673

Nội dung bài giảng:

+ Định nghĩa tiêu hoá ở động vật
+ Tiêu hoá ở các nhóm động vật khác nhau

Chưa có thông báo nào