Sinh học 11 - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Hoạt động của tim (clip 1)
  • Hoạt động của hệ mạch (clip 2)
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 2: Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật

Bài 5: Tuần hoàn máu (Phần 2)

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 1.188

Nội dung bài giảng:

+ Hoạt động của tim
+ Hoạt động của hệ mạch

Chưa có thông báo nào