Sinh học 11 - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Vai trò sinh lí của nito, dạng hấp thu và quá trình đồng hóa (Clip có chứa nội dung tham khảo)
  • Sự biến đổi N trong đất, phân hóa và năng suất cây trồng
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 1: Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật

Bài 5: Dinh dưỡng nitơ ở thực vật

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 2.052

Nội dung bài giảng:

+ Vai trò sinh lí của nito, dạng hấp thu và quá trình đồng hóa
+ Sự biến đổi N trong đất, phân hóa và năng suất cây trồng

Chưa có thông báo nào