Sinh học 11 - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Vận chuyển các chất trong cây qua mạch gỗ
  • Vận chuyển các chất trong cây qua mạch rây
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 1: Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật

Bài 2: Vận chuyển các chất trong cây

Độ dài: 13 phút - Số lượt học 3.192

Nội dung bài giảng:

+ Vận chuyển các chất trong cây qua mạch gỗ
+ Vận chuyển các chất trong cây qua mạch rây

Chưa có thông báo nào