Sinh học 11 - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát về sinh sản (clip 1)
  • Sinh sản vô tính ở thực vật (Clip 2)
  • Sinh sản bằng bảo tử (clip 3)
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 5: Sinh sản

Bài 1: Sinh sản vô tính ở thực vật

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 746

Nội dung bài giảng:

+ Khái quát về sinh sản
+ Sinh sản vô tính ở thực vật
+ Sinh sản bằng bảo tử
Video vòng đời của rêu: https://www.youtube.com/watch?v=tlWyxWw3bfI
Video vòng đời của dương xỉ: https://www.youtube.com/watch?v=LlyqzOpyM9U

Chưa có thông báo nào