Sinh học 11 - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • (clip 1)
  • (clip 2)
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 5: Sinh sản

Bài 3: Sinh sản vô tính ở động vật

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 476

Nội dung bài giảng:

+ Khái quát sinh sản ở động vật
+ Sinh sản vô tính ở động vật
+ Các hình thức sinh sản vô tính ở động vật
+ Ưu nhược điểm của sinh sản vô tính
+ Ứng dụng của sinh sản vô tính

Chưa có thông báo nào