Sinh học 11 - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát cảm ứng ở động vật (Clip 1)
  • Cảm ứng của các nhóm động vật (Clip 2)
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 3: Cảm ứng

Bài 3: Cảm ứng ở động vật (Phần 1)

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 982

Nội dung bài giảng:

+ Khái quát cảm ứng ở động vật
+ Cảm ứng của các nhóm động vật

Chưa có thông báo nào