Sinh học 11 - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Nguyên tố khoáng thiết yếu (clip 1)
  • Vai trò chủ yếu của các nguyên tố khoáng đa lượng (clip 2)
  • Nguồn cung cấp các nguyên tố khoáng (clip 3)
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 1: Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật

Bài 4: Vai trò của các nguyên tố khoáng

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 2.338

Nội dung bài giảng:

+ Nguyên tố khoáng thiết yếu
+ Vai trò chủ yếu của các nguyên tố khoáng đa lượng
+ Nguồn cung cấp các nguyên tố khoáng

Chưa có thông báo nào