Sinh học 11 - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Các hình thức học tập ở động vật (clip 1)
  • Các loại tập tính phổ biến (clip 2)
  • Ứng dụng tập tính vào thực tế (clip 3)
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 3: Cảm ứng

Bài 9: Tập tính của động vật (Phần 2)

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 706

Nội dung bài giảng:

+ Các hình thức học tập ở động vật
+ Các loại tập tính phổ biến
+ Ứng dụng tập tính vào thực tế

Chưa có thông báo nào