Sinh học 11 - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Điện thế hoạt động
  • Sự lan truyền xung thần kinh
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 3: Cảm ứng

Bài 6: Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 735

Nội dung bài giảng:

+ Điện thế hoạt động
+ Cơ chế hình thành điện thế hoạt động
+ Sự lan truyền xung thần kinh

Chưa có thông báo nào