Sinh học 11 - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Cường độ ánh sáng, quang phổ, co2 quang hợp (clip 1)
  • Nước - quang hợp, Nhiệt độ, dinh dưỡng - khoáng, ứng dụng trồng cây trong á nhân tạo (clip 2)
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 1: Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật

Bài 8: Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 1.375


Nội dung bài giảng:

+ Cường độ ánh sáng, quang phổ, co2 quang hợp

+ Nước - quang hợp, Nhiệt độ, dinh dưỡng - khoáng, ứng dụng trồng cây trong á nhân tạo


Chưa có thông báo nào