Sinh học 11 - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Tiêu hoá ở động vật ăn thịt
  • Tiêu hoá ở động vật ăn thực vật (Clip có chứa nội dung tham khảo)
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 2: Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật

Bài 2: Tiêu hóa ở động vật (Phần 2)

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 1.095

Nội dung bài giảng:

+ Tiêu hoá ở động vật ăn thịt
+ Tiêu hoá ở động vật ăn thực vật

Chưa có thông báo nào