Sinh học 11 - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát về hệ tuần hoàn (clip 1)
  • Các dạng hệ tuần hoàn (clip 2)
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 2: Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật

Bài 4: Tuần hoàn máu (Phần 1)

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 1.298

Nội dung bài giảng:

+ Khái quát về hệ tuần hoàn
+ Các dạng hệ tuần hoàn

Chưa có thông báo nào