Sinh học 11 - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Định nghĩa tập tính (clip 1)
  • Phân loại tập tính (clip 2)
  • Cơ sở thần kinh của tập tính (clip 3)
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 3: Cảm ứng

Bài 8: Tập tính của động vật (Phần 1)

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 709

Nội dung bài giảng:

+ Định nghĩa tập tính
+ Phân loại tập tính
+ Cơ sở thần kinh của tập tính

Chưa có thông báo nào