Sinh học 11 - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát (clip 1)
  • Các hình thức (clip 2)
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 2: Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật

Bài 3: Hô hấp ở động vật

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 1.204

Nội dung bài giảng:

+ Khái quát về hô hấp ở động vật
+ Các hình thức hô hấp ở động vật

Chưa có thông báo nào