Sinh học 11 - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát về ứng động (clip 1)
  • Các kiểu ứng động tiếp(clip 2)
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 3: Cảm ứng

Bài 2: Ứng động

Độ dài: 14 phút - Số lượt học 850

Nội dung bài giảng:

+ Khái quát về ứng động
+ Các kiểu ứng động

Chưa có thông báo nào