Sinh học 11 - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Hormon STPT ở động vật có xương sống (clip 1)
  • Hormon sinh trưởng và Hormon tyroxin (clip 2)
  • Hormon ở động vật không xương sống (clip 3)
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 4: Sinh trưởng và phát triển

Bài 5: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật (Phần 1)

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 647

Nội dung bài giảng:

+ Hormon sinh trưởng và phát triển ở động vật có xương sống
+ Hormon sinh trưởng và Hormon tyroxin
+ Hormon ở động vật không xương sống

Chưa có thông báo nào