Sinh học 11 - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Xinap là gì? (clip 1)
  • Cấu trúc của Xinap (clip 2)
  • PP truyền tin qua Xinap (clip 3)
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 3: Cảm ứng

Bài 7: Truyền tin qua xináp

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 619

Nội dung bài giảng:

+ Xinap là gì?
+ Cấu trúc của Xinap
+ PP truyền tin qua Xinap

Chưa có thông báo nào