Sinh học 11 - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Clip1: Sự điêu tiết sinh tinh
  • Clip2: Cơ chế điều hòa sinh trứng
  • Clip3: Ảnh hưởng của thần kinh
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 5: Sinh sản

Bài 5: Cơ chế điều hòa sinh sản

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 443

Nội dung bài giảng:

+ Cơ chế điêu tiết sinh tinh
+ Cơ chế điều hòa sinh trứng
+ Ảnh hưởng của thần kinh

Chưa có thông báo nào