Sinh học 11 - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Thức ăn và nhiệt độ (clip 1)
  • Ánh sáng (clip 2)
  • Một số biện pháp điều khiển ST-PT (clip 3)
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 4: Sinh trưởng và phát triển

Bài 6: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật (Phần 2)

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 552

Nội dung bài giảng:

+ Thức ăn và nhiệt độ (clip 1)
+ Ánh sáng (clip 2)
+ Một số biện pháp điều khiển ST-PT (clip 3)

Chưa có thông báo nào