Sinh học 11 - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Clip1: Khái quát sinh sản hữu tính ở động vật
  • Clip2: Các hình thức thụ tinh ở động vật
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 5: Sinh sản

Bài 4: Sinh sản hữu tính ở động vật

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 450

Nội dung bài giảng:

+ Khái quát sinh sản hữu tính ở động vật
+ Các hình thức thụ tinh ở động vật

Chưa có thông báo nào