Sinh học 11 - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng ống (clip 1)
  • Hoạt động hệ thần kinh dạng ống (clip 2)
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 3: Cảm ứng

Bài 4: Cảm ứng ở động vật (Phần 2)

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 786

Nội dung bài giảng:

+ Cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng ống
+ Hoạt động hệ thần kinh dạng ống

Chưa có thông báo nào