Sinh học 11 - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Các khái niệm cơ bản (clip 1)
  • Phương thức làm tăng năng suất, biện pháp làm tăng nskt, tlkt (clip 2)
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 1: Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật

Bài 9: Quang hợp và năng suất cây trồng

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 944

Nội dung bài giảng:

+ Các khái niệm cơ bản
+ Phương thức làm tăng năng suất, biện pháp làm tăng NSKT

Chưa có thông báo nào