Sinh học 11 - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Clip 01: Khái quát hô hấp ở thực vật
  • Clip 02: Thí nghiệm
  • Clip 03: Con đường hô hấp thực vật
  • Clip 04: Tác động của môi trường tới thực vật
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 1: Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật

Bài 10: Hô hấp ở thực vật

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 1.695

Nội dung bài giảng:

+ Khái quát hô hấp ở thực vật
+ Thí nghiệm
+ Con đường hô hấp thực vật
+ Tác động của môi trường tới thực vật

Chưa có thông báo nào