Sinh học 11 - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát về sinh trưởng và phát triển ở động vật
  • Phát triển không qua biến thái, phát triển qua biến thái
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 4: Sinh trưởng và phát triển

Bài 4: Sinh trưởng và phát triển ở động vật

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 808

Nội dung bài giảng

+ Khái quát về sinh trưởng và phát triển ở động vật
+ Phát triển không qua biến thái
+ Phát triển qua biến thái
Link video về sự phát triển phôi: https://www.youtube.com/watch?v=SoDNiB57BQg&feature=youtu.be

Chưa có thông báo nào