PAT-C (HSA) Tổng ôn toàn diện

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 4
    • Lí thuyết + VD1
    • VD2-3
  • Dạng 5
    • Lí thuyết
    • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH

Tổng hợp các bài toán Nâng cao về số phức (Phần 2)

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 115

Chưa có thông báo nào