PAT-C (HSA) Tổng ôn toàn diện

  Mục lục bài giảng
  • Phương trình logarit
    • Phương trình cơ bản
    • PP giải
    • PP giải (Hàm đặc trưng)
  • Bất phương trình logarit
  • Phương trình, bất phương trình chứa tham số
Nhấn để bật tiếng
X

ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH

Tổng hợp các phương pháp giải phương trình - bất phương trình - hệ phương trình (P3)

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 2.937

Giới thiệu BG

Chưa có thông báo nào