PAT-C (HSA) Tổng ôn toàn diện

  Mục lục bài giảng
 • Phần 1. Bảng phân bố tần số - tần suất
  • Lí thuyết
  • VD
 • Phần 2. Bảng phân bố tần số - tần suất ghép lớp
  • Lí thuyết
  • VD
 • Phần 3. Phương sai - độ lệch chuẩn bảng phân bố tần số - tuần suất
  • Lí thuyết
  • VD
 • Phần 4. Phương sai - độ lệch chuẩn bảng phân bố ghép lớp
  • Lí thuyết
  • VD
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH

Các kiến thức cần ghi nhớ về thống kê

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 133

Giới thiệu BG

Chưa có thông báo nào