PAT-C (HSA) Tổng ôn toàn diện

  Mục lục bài giảng
 • Hệ phương trình
  • I. Hệ phương trình đối xứng loại 1
  • II. Hệ phương trình đối xứng loại 2
  • II. Hệ phương trình bất kì
 • Phương trình mũ
  • Phương trình mũ cơ bản
  • PP giải phương trình mũ chứa phép nhân, chia
  • PP giải phương trình mũ chứa phép cộng, trừ
 • Bất phương trình mũ
Nhấn để bật tiếng
X

ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH

Tổng hợp các phương pháp giải phương trình - bất phương trình - hệ phương trình (P2)

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 3.537

Giới thiệu BG

Chưa có thông báo nào